Lidmaatschap

Om te kunnen moestuinieren bij De Lentse Aarde moet je lid zijn. Leden krijgen in overleg een eigen perceel toegewezen, veelal tussen 30 en 60m2. Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar.

Bij de oprichting in 2014 waren er zoveel mensen die lid wilden worden dat er al snel een wachtlijst ingesteld moest worden. Met 50 leden wroetend in de aarde en net zoveel op de wachtlijst moesten we helaas veel enthousiaste mensen teleurstellen.

In oktober 2015 kon de moestuin worden uitbreid naar het noorden en vanaf najaar 2015 en voorjaar 2016 is deze grond door de nieuwe leden in gebruik genomen. Hierdoor is ons ledental meer dan verdubbeld en zijn er nu meer dan 100 huishoudens lid van De Lentse Aarde!