Voorwaarden

De kosten van het lidmaatschap worden per jaar vastgesteld op de Algemene Vergadering. Voor 2016 is dit:

Oppervlakte Bedrag per jaar
30 m2 € 35
35 m2 € 37,50
45 m2 € 40
60 m2 € 45
70 m2 € 50

Naast deze contributie vragen we je een borgsom te betalen van 60 euro. Dit geldt krijg je uiteraard terug als je bij opzegging van het lidmaatschap je tuin achterlaat zoals dit in het huishoudelijk regelement is aangegeven.  Ook bij mogelijke verhuizing naar een ander perceel zal dit gelden. Het perceel is immers beschikbaar gesteld door de gemeente voor een beperkte termijn.

Als lid van De Lentse Aarde dien je je te houden aan het Huishoudelijk regelement. Onze uitgangspunten staan in de Statuten.

De leden zorgen samen voor het algemeen onderhoud van de tuin. Hiervoor wordt jaarlijks een schema opgesteld. Op de Algemene Vergadering kunnen ook andere beslissingen worden genomen waar je je als lid geacht wordt je aan te houden

Er zijn ook altijd andere taken die je op je kunt nemen, bijvoorbeeld in een commissie. De commissies organiseren de bijeenkomsten zoals een jaarlijkse barbeque, kennisavonden en het onderhoud en beheer van de tuin.